neutralny


neutralny
Spotkać się na neutralnym gruncie zob. grunt 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • neutralny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, neutralnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który nie bierze udziału w cudzych sporach, nie skłania się ku żadnej ze stron, jest wobec nich niezależny; bezstronny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • neutralny — neutralnyni 1. «nie skłaniający się w żadną stronę, nie podlegający niczyim wpływom; bezstronny, niezależny» 2. «zachowujący neutralność, nie biorący udziału w konflikcie, w wojnie między państwami; nie należący do żadnej z walczących stron»… …   Słownik języka polskiego

  • нейтралитет — Из нем. Neutralität, нейтральный; сначала неитральный, неутральный, Письма и бумаги Петра В. (Смирнов 204). Через нем. neutral или франц. neutral, польск. neutralny из ср. лат. neutrālis от neuter ни тот, ни другой; индифферентный …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • нейтральный — Заимств. в XVIII в. из польск. яз., где neutralny < лат. neutralis суф. производного от neuter «ни тот, ни другой, средний», сращения ne «не» и uter «который из двух» …   Этимологический словарь русского языка

  • pas — I m IV, D. a, Ms. passie; lm M. y 1. «długi, wąski kawałek skóry, tkaniny itp. noszony na ubraniu (zwykle w talii)» Pas skórzany, plastikowy. Ściskać się pasem. Pas do spodni, do płaszcza (od spodni, od płaszcza). Zapiąć, poprawić pas. Spiąć… …   Słownik języka polskiego

  • obojętny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, obojętnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niewykazujący zainteresowania, nieprzejmujący się kimś lub czymś; świadczący o braku zainteresowania, wrażliwości itp.; nieczuły, chłodny …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciągnąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}na {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjąś} {{/stl 8}}stronę {{/stl 13}}{{stl 7}} nakłonić kogoś, kto dotychczas popierał inną osobę lub był obojętny, neutralny, do opowiedzenia się za kimś innym, do zostania czyimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień